fbpx

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

  • Prestatorul colectează de la Client informațiile pe care acesta le furnizează pentru: (i) a crea contul de utilizator care pot include dar nu se limiteză la nume, email, număr de telefon, adresă, nume de utilizator și parolă, cont bancar, număr de identificare Registrul Comerțului, cod unic de identificare; (ii) informații furnizate de Client în vederea prestării serviciilor incluzând fără a se limita la date de facturare, date privind personalul Clientului etc; (iii) informații în legătura cu prestarea serviciilor obținute din date publice și/sau surse terțe.
  • Prestatorul colectează informații privind utilizarea serviciilor de către Client, incluzând dar fără a se limita la tipul de servicii solicitate de Client, data si intervalul de timp în care aceste servicii au fost prestate.
  • Prestatorul colectează informații privind modalitatea de interacțiune a Clientului cu serviciile, preferințele manifestate precum și setările alese în legătură cu serviciile. În anumite cazuri, Prestatorul poate utiliza cookie-uri, pixel tags precum și alte tehnologii având funcții similare care permit crearea și menținerea unei identificării unice.
  • Prestatorul poate colecta informații privind dispozitivele Clientului prin care sunt accesate serviciile precum sistemele de operare și versiuni ale acestora, software, hardware, nume de fișiere și versiuni, date de identificare a dispozitivelor (adresa IP) etc.
  • Informațiile colectate sunt prelucrate de către Prestator în scopul prestării serviciilor. Prestatorul folosește aceste informații și pentru a asigura siguranța utilizatorilor și a dispozitivelor acestora, asistență Clienți dar și pentru dezvoltarea serviciilor curente. Prestatorul nu dezvăluie către terțe părți informațiile pentru a fi utilizate în scopuri de marketing.
  • Prestatorul este autorizat să utilizeze informațiile colectate în cadrul oricărei investigații/demers judiciar care are legatură cu utilizarea de către Client a serviciilor precum și în orice alte cazuri în care utilizarea acestora este permisă în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
  1. Confidențialitate
  • Informaţii confidenţiale –Părțile convin să folosească informaţiile confidenţiale ale celeilalte Părţi exclusiv în legătură cu serviciile şi să nu le divulge fără aprobare prealabilă scrisă, cu excepţia următoarelor cazuri: i) când acest lucru este obligatoriu în baza legii sau reglementărilor specifice sau când se solicită de către un organism profesional; ii) consilierilor cu care Părțile lucrează.
  • Prestatorul poate dezvălui informații confidențiale unor subcontractanți sau prestatori de servicii cu condiția ca aceștia să fie ținuți de obligații de confidențialitate, precum și consultanților Clientului care sunt implicați în problema respectivă. Obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor primite în legătură cu contractul își va păstra valabilitatea trei ani după primirea acestor informații. Cele de mai sus nu se aplică informațiilor care (i) sunt disponibile publicului, sau (ii) au fost primite de la cineva care nu are obligații de confidențialitate în legătură cu acestea, sau (iii) erau deja cunoscute de Partea care primește aceste informații.
Îți oferim consultanță GRATUITĂ!Contactează-ne acum!