fbpx

expert-contabil-iasi

Contabilitate

• Înregistrarea documentelor primare în ordine cronologică în conformitate cu normele legale în vigoare și principiile contabilității prin utilizarea metodei global-valorice;
• Evidență analitică și sintetică pentru clienți, furnizori;
• Evidență mijloace fixe, calculul amortizării;
• Evidenţa şi analiza datoriilor şi creanţelor;
• Evidența conturilor de trezorerie (bănci, casa, avansuri de trezorerie)
• Întocmirea lunară a balanței de verificare, registrului jurnal și a altor situații contabile prevăzute de legislația în vigoare;
• Calculul impozitului pe profit sau impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;
• Calculul impozitului pe dividende;
• Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice;
• Întocmirea decontului de TVA şi depunerea lui în termenele legale;
• Întocmirea şi depunerea declarațiilor recapitulative 394, 390 Vies
• Întocmirea și depunerea bilanțului contabil;
• Obținerea certificatelor de atestare fiscală/certificare constatatoare;
• Situații financiare solicitate de stat, bănci, statistică;
• Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea de credite bancare/leasing.

Refacere contabilitate

• Reîntocmirea şi depunerea raportărilor privind obligațiile salariale;
• Reîntocmirea şi depunerea declarației rectificative privind TVA – taxa pe valoarea adăugată;
• Reîntocmirea şi depunerea declarației rectificative privind obligațiile de plată la bugetul de stat;
• Reîntocmirea şi depunerea declarației rectificative privind impozitul pe profit, a impozitului pe venitul microîntreprinderilor;
• Refacerea balanţei de verificare.

Practic, societatea noastră reface întreaga evidență contabilă în condiții de profesionalism!
Refacerea CONTABILITĂȚII prin verificare act cu act pentru aducerea la zi a situațiilor contabile, verificarea înregistrărilor existente și corectarea erorilor în conformitate cu legislația în vigoare.
Serviciul este destinat companiilor care nu au avut evidență contabilă pentru o anumită perioadă (nu au avut contabil) sau au pierdut datele.

Expert contabil Iași

Contabis îți oferă:
– consultanță contabilă GRATUITĂ Iași
– expertiză contabilă Iași
– transparență contabilă Iași
– resurse umane Iași
– salarizare Iași
– servicii contabilitate Iași
– management financiar contabil Iași
– management managerial Iași
– membru CECCAR

Sumar servicii

Pentru a solicita o ofertă contactează-ne telefonic la 0753 550 512 sau pe e-mail la office@contabis.ro ori completează formularul de aici.

Îți oferim consultanță GRATUITĂ!Contactează-ne acum!