fbpx

Cheia succesului

Salarizare și personal

RESURSE UMANE
• Întocmirea contractelor individuale de muncă, a fişei postului şi a dosarului de personal;
• Întocmirea și transmiterea electronică a registrului general de evidență a salariaților – REVISAL;
• Întocmirea deciziilor de încetare / suspendare a contractului individual de muncă;
• Întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă;
• Întocmirea adeverințelor de salariu;
• Întocmirea notelor de lichidare;
• Întocmirea Regulamentului de Ordine Interioară;
• Întocmirea Contractului Colectiv de Muncă;
• Întocmirea dosarelor necesare pentru obținerea convenției de la AJOFM – pentru absolvenți, şomeri.

SALARIZARE
• Preluarea şi verificarea documentelor primare (pontaje)
• Întocmirea statelor de plată.
• Calculul concediilor și evidența medicalelor;
• Calculul și evidența concediilor de maternitate;
• Calculul și evidența concediilor de odihnă;
• Calculul impozitelor pe salarii, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate, contribuției pentru accidente de muncă și boli profesionale, asigurări pentru șomaj;
• Întocmirea și depunerea declarației unice – 112;
• Depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS privind concediile şi indemnizațiile sociale de sănătate;
• Întocmirea şi depunerea fişei fiscale 205;
• Întocmirea ordinelor de plată/ foi de vărsământ pentru plata obligațiilor fiscal.

 

Expert contabil Iași

Contabis îți oferă:
– consultanță contabilă GRATUITĂ Iași
– expertiză contabilă Iași
– transparență contabilă Iași
– resurse umane Iași
– salarizare Iași
– servicii contabilitate Iași
– management financiar contabil Iași
– management managerial Iași
– membru CECCAR

Sumar servicii

Pentru a solicita o ofertă contactează-ne telefonic la 0753 550 512 sau pe e-mail la office@contabis.ro ori completează formularul de aici.

Îți oferim consultanță GRATUITĂ!Contactează-ne acum!